Ring:

70 22 23 51

Man-tors kl. 9-13​

Åbent:

Man-tors kl. 8.00-16.00

Fredag i ulige uger:

kl. 8-13

Fravær 2020:

Uge  15, 29, 30, 31 og 32

​          

​Mandlig sterilisation

Mandlig sterilisation foretages kun uden udgift for patienten såfremt man er bosiddende i Region Hovedstaden og er henvist fra egen læge.

Ved en sterilisation gøres manden permanent ubefrugtningsdygtig.Inden man lader sig sterilisere bør følgende overvejes: 

Chancen for at omgøre indgrebet er ringe på grund af antistofdannelse mod sædcellerne, når indgrebet er udført korrekt.

Efter operationen bør der benyttes vanlig antikonception i 3 måneder, indtil en negativ spermatest foreligger. Denne foretages på foranledning af egen læge og anbefales, men er ikke tvungen.

Ved selve operationen er der de sædvanlige kirurgiske risici, nemlig blødning og infektion, selvom de er sjældne.

Læs patientvejledningen: Vejledning mandlig sterilisation

Find vej( Klik her)

Kirurgisk Klinik

Allerød Stationsvej 2A // 3450 Allerød

Telefon: 70 22 23 51 // E-mail: tid@kir-al.dk

Kirugisk Klinik
Allerød Stationsvej 2A
3450 Allerød
Tlf.: 70 22 23 51
CVR: 00000000

tid@kir-al.dk